سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 591


راهنما
دعوت دوستان

سوال 591 | ۱۷ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


هرگاه بدانیم است، حاصل برابر است با:
 

پاسخ

  

197

مقدار تقریبی برابر است. در نتیجه: می باشد. از طرف دیگر، اگر عددی بین صفر و ۱- را به توان زوج برسانیم، حاصل برابر عددی مثبت می شود که در بازه قرار می گیرد. با توجه به تساوی داده شده، عدد برابر است با:
 
پس:                                                                                            

برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 1 با 0:0:53
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 2 با 0:0:53
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 3 با 0:0:54
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه