سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 105 | ۲۰ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار، ضابطه یک تابع غیر تهی است؟
 

پاسخ

  

13

سمت چپ تساوی عبارتی نامنفی است، حال اگر عددی مثبت باشد می توان به ازای برخی ازها دو مقدار برای تعیین کرد ولی اگر برابر صفر باشد هر کدام از عبارت های و باید برابر صفر باشند تا تساوی داده شده برقرار شود و فقط در این حالت است که ضابطه یک تابع غیرتهی است، پس:
 
یادآوری: بهتر است ابتدا ضابطه تابع را تا حد امکان ساده کنیم. در ضابطه داده شده از طریق مربع کامل کردن، به ساده کردن ضابطه می پردازیم:
 برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر اول (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر دوم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر سوم (با 0:0:52)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر چهارم (با 0:0:52)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه