سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 595


راهنما
دعوت دوستان

سوال 595 | ۲۱ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  يكي از جواب‌هاي معادله‌ي  باشد، جواب ديگر اين معادله كدام است؟
 

پاسخ

  

2/3

در این جا چون  و  معلوم هستند، از رابطه‌ی حاصل ضرب ریشه‌ها، یعنی  استفاده می‌کنیم:
   

 
 
روش دوم: می توانیم ریشه ی 2 را در معادله قرار دهیم تا مقدار kبه دست آید وسپس با جایگزینی مقدار kو حل معادله، ریشه ی دیگر را به دست آوریم.

برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 1 با 0:0:40
8 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 2 با 0:0:43
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 5 با 0:0:48
9 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 6 با 0:0:50
14 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 7 با 0:0:53
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه