سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 598


راهنما
دعوت دوستان

سوال 598 | ۲۴ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


دو ریشه‌ی معادله‌ی  با هم مساوی‌اند. حاصل‌ضرب ریشه‌ها چقدر است؟ 
 

پاسخ

  

9

 چون دو ریشه‌ی معادله مساوی می‌باشند، معادله دارای ریشه‌ی مضاعف است، پس  می‌باشد واز آن می‌توان مقدار  را به دست آورد و درمعادله جایگزین کرد:
 
             
فقط عدد 9 در بین گزینه‌ها دیده می‌شود.

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:39
11 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 3 با 0:0:47
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 4 با 0:0:50
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:0:57
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه