سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 599


راهنما
دعوت دوستان

سوال 599 | ۲۵ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی 4 برابر عدد دیگر و حاصل‌ضرب آن دو نیز 4 برابر مجموعشان می‌باشد. تفاضل آنها چقدر است؟   
 

پاسخ

  

15

 یک عدد را و عدد دیگر را برابر  در نظر می‌گیریم و داریم:
             
 
حال اگر  را برابر 5 در نظر بگیریم، برای به دست آوردن مقدار  داریم:
                    
اگر  را به ازای  به دست می‌آوردیم،  در می‌آمد و در این صورت می‌شد که در بین گزینه‌ها نیست.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:40
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 2 با 0:0:42
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 4 با 0:0:48
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 5 با 0:0:55
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه