سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 600


راهنما
دعوت دوستان

سوال 600 | ۲۶ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

48

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به ضابطه‌ي تابع درجه دومي كه توسط جدول نمايش داده شده است، مقدار کدام است؟ 
 

پاسخ

  

1

 روش اول: با دقت در جدول می‌بینیم که تابع ، هر عدد طبیعی را به توان2 رسانده و عدد طبیعی قبلش را از آن کم می‌‌کند. یعنی داریم:
 
بنابراین  می‌باشد.
 
 
روش دوم: فرم کلی معادله‌ی درجه‌ی دوم یعنی  را در نظر می گیریم، مختصات 3 نقطه را در آن قرار داده و ضریب‌های ،و را پیدا می‌کنیم.

 
    
 
          


برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 1 با 0:0:49
6 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 2 با 0:0:52
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه