سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 602


راهنما
دعوت دوستان

سوال 602 | ۲۸ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر خط محور تقارن سهمي به معادله‌ي  باشد، عرض رأس سهمي كدام است؟
 

پاسخ

  

-8

 طبق فرض مسئله  محور تقارن و در نتیجه طول رأس سهمی  است. یعنی:

حال با داشتن مقدار  که برابر است، معادله به صورت  در می‌آید که با جایگزین کردن   در معادله ، عرض رأس سهمی محاسبه می‌گردد. یعنی:
 

برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 1 با 0:0:44
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 2 با 0:0:49
6 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 3 با 0:0:55
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 4 با 0:0:55
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:0:59
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه