سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 600


راهنما
دعوت دوستان

سوال 600 | ۲۶ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,550 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:54

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت   به ازای  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

                                                                    

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:22
24 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:22
54 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:26
9 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:1:5
5 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 5 با 0:1:47
12 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه