سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 604


راهنما
دعوت دوستان

سوال 604 | ۳۰ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,600 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


بین عدد 2 و ، شش عدد چنان درج شده‌اند که هشت عدد حاصل، دنباله‌ی هندسی تشکیل داده‌اند. مجموع اعداد گویای بین این هشت عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

30

دنباله‌ی هندسی این جوری بوده:                                                            
پس داریم:                                           
پس واسطه‌ها عبارت‌اند از:                                                                       
جمع اعداد گویا در بین این‌ها برابر است با:                                                   

برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 1 با 0:0:50
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 2 با 0:0:52
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 3 با 0:0:54
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه