سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 610


راهنما
دعوت دوستان

سوال 610 | ۰۵ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


14 – معادله‌ی چند ریشه‌ی حقیقی دارد؟
 

پاسخ

  

1

 

                                                                                                                                                                  

جواب قابل قبول است، چون در معادله‌ی اصلی صدق می‌کند:
(تساوی درست)  

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 2 با 0:0:51
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:1:16
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه