سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 613


راهنما
دعوت دوستان

سوال 613 | ۰۸ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


15 – مجموع شیب‌های دو خط عمود بر هم، است. ضریب زاویه‌ی خط دارای شیب مثبت، برابر چه عدد کسری است؟  
 

پاسخ

  

5/2

 اگر m شیب خط باشد،  شیب خط عمود بر آن است. لذا داریم:
   
 

برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 1 با 0:0:45
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:45
2 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 4 با 0:0:53
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه