سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 614


راهنما
دعوت دوستان

سوال 614 | ۰۹ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


13 – معادله‌ی چند ریشه دارد؟
 

پاسخ

  

0

ابتدا برای حذف مخرج ها، طرفین معادله را در ک.م.م مخرج ها، یعنی  ضرب می‌کنیم:

 
چون  است، بنابراین معادله ریشه‌ی حقیقی ندارد.
سوال: از کجا فهمیدید که برای حل معادله‌ی درجه‌ی دوم باید از  استفاده کنیم؟
پاسخ: چون هرچی گشتیم نتونستیم دو تا عدد حقیقی پیدا کنیم که ضربشون 4 و جمعشون 2 بشه.بنابراین نتونستیم عبارت رو تجزیه کنیم و سراغ  رفتیم.

برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 1 با 0:0:44
9 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 2 با 0:0:46
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:0:48
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 6 با 0:0:48
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 7 با 0:1:46
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه