سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 615


راهنما
دعوت دوستان

سوال 615 | ۱۰ مهر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قدرمطلق و ویژگی های آن
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ریشه های معادله برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

4

می دانیم. داریم:


برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 1 با 0:0:41
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه