سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 617


راهنما
دعوت دوستان

سوال 617 | ۱۲ مهر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قدرمطلق و ویژگی های آن
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


معادله چند جواب دارد؟
 

پاسخ

  

1

مجموع چند عبارت نامنفی زمانی صفر است که تمام عبارت ها هم زمان صفر شوند:

 
 
عبارت به ازای برابر با صفر است. لذا هر کدام از این دو عدد که عبارت را نیز صفر کند، قابل قبول است. با جای گذاری مشاهده می شود که فقط، عبارت  را صفر می کند. پس معادله یک جواب دارد.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:41
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

معادله یک پاسخ داره چرا جلوی پاسخ نوشته ۲

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ارسال دیدگاه