سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 623


راهنما
دعوت دوستان

سوال 623 | ۱۸ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ریشه‌های حقیقی معادلۀ ، کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

فرض می‌کنیم  باشد:


برای مقادیر x داریم:پس مجموع ریشه‌ها می‌شود:                                                       

برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 1 با 0:0:43
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 2 با 0:0:44
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 4 با 0:0:46
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 5 با 0:0:47
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 6 با 0:0:47
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 7 با 0:0:50
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه