سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 624


راهنما
دعوت دوستان

سوال 624 | ۱۹ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی دو برابر عدد دیگر و مربع آن برابر مکعب عدد دیگر است. میانگین دو عدد چقدر است؟
 

پاسخ

  

6

دو عدد را  فرض می‌کنیم:


برای y داریم:


 

برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:48
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:51
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه