سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 626


راهنما
دعوت دوستان

سوال 626 | ۲۱ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر یکی از منحنی‌های تابع درجه دوم  نسبت به خط  متقارن باشد، این منحنی محور  ها را با کدام طول مثبت قطع می‌کند؟ 
 

پاسخ

  

6

در سهمی به معادلۀ ، خط به معادلۀ  محور تقارن است:نقاط منحنی با محور xها می‌شود.


 

برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 1 با 0:0:51
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 2 با 0:0:52
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 3 با 0:0:55
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:1:6
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه