سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 627


راهنما
دعوت دوستان

سوال 627 | ۲۲ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر رابطۀ  تابع باشد،  کدام است؟    
 

پاسخ

  

27با جای گذاری  در رابطۀ R داریم: 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:42
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 4 با 0:0:51
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 5 با 0:0:57
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه