سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 111 | ۲۶ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع نمایی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار کدام باشد که نقاط جدول زیر متعلق به یک تابع نمایی گردند؟

 

پاسخ

  

3

از آن جایی که عرض های این تابع تشکیل دنباله هندسی می دهند و یادآوری این که اگر سه عدد، و تشکیل دنباله هندسی بدهند باید باشد، می توان گفت:


تذکر: پایه تابع نمایی نمی تواند منفی باشد، بنابراین جواب این تابع هرگز منفی نمی شود.

برنده مسابقهمحمدرضا سیاهکالی

محمدرضا سیاهکالی

نفر 1 با 0:0:24
2 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:36
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 3 با 0:0:40
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 4 با 0:0:49
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 5 با 0:0:55
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهاحمد ارش

احمد ارش

نفر 6 با 0:1:0
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه