سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 112


راهنما
دعوت دوستان

سوال 112 | ۲۷ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل خط در نقطه بر نمودار تابع مماس است و از نقطه نیز گذشته است. مقدار چقدر است؟

 

پاسخ

  

1/5

شیب خطی که از نقطه های و می گذرد برابر است با. از طرف دیگر، مشتق تابع در نقطه با شیب خط مماس بر نمودار تابع در نقطه برابر است. بنابراین.

برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 1 با 0:0:48
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه