سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 112 | ۲۷ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل خط در نقطه بر نمودار تابع مماس است و از نقطه نیز گذشته است. مقدار چقدر است؟

 

پاسخ

  

1/5

شیب خطی که از نقطه های و می گذرد برابر است با. از طرف دیگر، مشتق تابع در نقطه با شیب خط مماس بر نمودار تابع در نقطه برابر است. بنابراین.

برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر اول (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه