سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 627


راهنما
دعوت دوستان

سوال 627 | ۲۲ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
1,750 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:1:8

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  سه عدد اول باشند به طوری که  و  ، بیشترین مقدار b کدام است؟
 

پاسخ

  

31

  چون جمع سه عدد 71 شده است پس عدد 2 نمی تواند در بین سه عدد باشد. یعنی هر سه عدد فرد هستند. واضح است عدد 67 و 61 نمی توانند مقدار b باشند، چون عدد  است و جمع آن ها از 71 بیشتر می شود. اگر  باشد، حداقل c می تواند 41 باشد که باز هم جمع سه عدد از 71 بیشتر می شود. اگر  ، آن گاه  و  و این پاسخ درست است.

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
21 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:37
69 بار نفر اول
238 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 3 با 0:0:55
3 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:1:8
8 بار نفر اول
110 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 5 با 0:2:1
9 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه