سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 113 | ۲۸ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله با جمله عمومی داریم  ، جمله بیستم این دنباله چه عددی است؟
 

پاسخ

  

10

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:11)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر دوم (با 0:0:18)
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا سنگانی

زهرا سنگانی

نفر سوم (با 0:0:25)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:25
برنده مسابقهکیمیا علیدوست

کیمیا علیدوست

نفر چهارم (با 0:0:26)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر پنجم (با 0:0:44)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه