سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 113


راهنما
دعوت دوستان

سوال 113 | ۲۸ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله با جمله عمومی داریم  ، جمله بیستم این دنباله چه عددی است؟
 

پاسخ

  

10

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:11
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر 2 با 0:0:18
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا سنگانی

زهرا سنگانی

نفر 3 با 0:0:25
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:25
برنده مسابقهکیمیا علیدوست

کیمیا علیدوست

نفر 4 با 0:0:26
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:44
1 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 6 با 0:0:45
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 7 با 0:0:46
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 8 با 0:0:50
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه