سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 635


راهنما
دعوت دوستان

سوال 635 | ۳۰ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,600 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام  چند عدد چهاررقمی مضرب 5 می توان نوشت؟ (با تکرار ارقام)
 

پاسخ

  

200

صفر جزء رقم ها است ولی چون تکرار ارقام مجاز است نیازی نیست دو حالت جداگانه در نظر بگیریم، می دانیم عددی بر ۵ بخش پذیر است که یکان آن صفر یا ۵ باشد پس خواهیم نوشت:
۲۰۰ = ۲×۵×۵×۴ = تعداد عددهای مطلوب    

برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 1 با 0:0:46
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 2 با 0:0:47
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 3 با 0:0:47
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 4 با 0:0:54
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه