سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 636


راهنما
دعوت دوستان

سوال 636 | ۰۱ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  کدام است؟
 

پاسخ

  

-5


 

برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 1 با 0:0:55
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه