سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 629


راهنما
دعوت دوستان

سوال 629 | ۲۴ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


در توالی زیر مجموع هر 3 خانه‌ی متوالی برابر با 5+ است. عددی که در خانه‌ی دوم از سمت چپ قرار دارد در کدام گزینه آمده است؟

پاسخ

  

9


اولی با سومی، دومی با چهارمی، سومی با پنجمی و... برابرند.


برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:23
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:31
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:46
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه