سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 114


راهنما
دعوت دوستان

سوال 114 | ۲۹ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


ضابطه تابعی غیر تهی است، کدام است؟
 

پاسخ

  

25/4

 
در ضابطه داده شده هر دو عبارت نامنفی می باشند، پس در صورتی مجموع آنها برابر صفر می شود که هر کدام از آنها صفر باشند و چون تابعی غیرتهی است، در نتیجه عبارت زیر رادیکال فقط باید یک ریشه مضاعف داشته باشد، لذا:
 
نکته: عبارت های همواره نامنفی در ریاضی عبارتند از:
۱) رادیکال های فرجه زوج ۲) عبارت های توان دار زوج ۳) عبارت های شامل قدر مطلق

برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 1 با 0:0:49
8 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 2 با 0:0:51
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 3 با 0:0:51
6 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 4 با 0:0:53
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:53
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 6 با 0:0:56
2 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه