سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 115


راهنما
دعوت دوستان

سوال 115 | ۳۰ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

5

با توجه به تعریف مشتق در نقطه مقدار حد را به دست می آوریم:

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:23
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 2 با 0:0:43
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 3 با 0:0:46
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه