سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 115 | ۳۰ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

5

با توجه به تعریف مشتق در نقطه مقدار حد را به دست می آوریم:

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:23)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر دوم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر سوم (با 0:0:46)
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه