سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 638


راهنما
دعوت دوستان

سوال 638 | ۰۳ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

 


 

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:40
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 3 با 0:0:48
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 4 با 0:0:53
6 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22

ارسال دیدگاه