سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 639


راهنما
دعوت دوستان

سوال 639 | ۰۴ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، آنگاه  کدام است؟
 

پاسخ

  

7


 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
97 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 2 با 0:0:42
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 5 با 0:0:52
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه