سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 644


راهنما
دعوت دوستان

سوال 644 | ۰۹ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع جواب‌های حقیقی معادلۀ  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

 پس مجموع دو جواب به دست آمده می‌شود:                                                    

برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 2 با 0:0:45
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 5 با 0:0:49
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه