سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 649


راهنما
دعوت دوستان

سوال 649 | ۱۴ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


کم ترین مقدار عبارت  به ازای مقدارهای حقیقی x برابر است با:  (مسابقات ریاضی آمریکا)
 

پاسخ

  

-16

سهمی به معادله ی  را در نظر بگیرید، ضریب  مثبت است، پس عرض رأس سهمی، مقدار می نیمم عبارت می شود:
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:26
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:49
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 3 با 0:0:52
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 4 با 0:0:53
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه