سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 652


راهنما
دعوت دوستان

سوال 652 | ۱۷ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر رابطه ی ، یک تابع باشد، مقدار  برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

-4


حالا یک دستگاه دو معادله و دو مجهول تشکیل می دهیم:

 

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:45
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:46
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:59
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه