سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 653


راهنما
دعوت دوستان

سوال 653 | ۱۸ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


رابطۀ بین مجموعۀ اعداد طبیعی 2 تا 5 و مجموعه‌ای که شامل مقسوم علیه‌های طبیعی این اعداد است را با R نشان می‌دهیم. از R حداقل چند زوج مرتب حذف کنیم تا R به یک تابع تبدیل شود؟ 
 

پاسخ

  

5

 
حالا می‌توان به صورت «زوج مرتبی» تعداد رابطه‌ها را به دست آورد:

 
اگر بخواهیم تابع داشته باشیم، در هر ردیف، حداکثر یک عضو باید باقی بماند. پس حداقل باید  عضو را باید حذف کرد.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:43
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 2 با 0:0:45
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:45
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:45
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 5 با 0:0:49
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه