سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 117


راهنما
دعوت دوستان

سوال 117 | ۰۱ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
فرآیندهای حدی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به شکل زیر حاصل، کدام است؟
 

پاسخ

  

0

وقتی به سمت صفر میل می کند حاصل نیز به صفر میل می کند. دقت کنید! حاصل در این شرایط همواره مثبت است.

حدهای خواسته شده را در نمودار مشخص می کنیم:
 

برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 1 با 0:0:12
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:31
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 3 با 0:0:42
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 4 با 0:0:45
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 5 با 0:0:49
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 6 با 0:0:56
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه