سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 118


راهنما
دعوت دوستان

سوال 118 | ۰۲ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مجموع عددهای صحیحی که مشتق تابع به ازای آنها صفر است چقدر است؟
 

پاسخ

  

5

نمودار تابع به شکل زیر است. توجه کنید که در نقطه های و مشتق پذیر نیست، و چون نمودار روی بازه پاره خطی راست موازی محور است، پس مشتق تابع به ازای هر عدد در بازه برابر صفر است. عددهای صحیح در این بازه،،، و هستند، که مجموع آنها برابر 5 است.

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:9
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 4 با 0:0:45
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 5 با 0:0:53
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 6 با 0:0:54
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 7 با 0:0:54
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه