سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 118 | ۰۲ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مجموع عددهای صحیحی که مشتق تابع به ازای آنها صفر است چقدر است؟
 

پاسخ

  

5

نمودار تابع به شکل زیر است. توجه کنید که در نقطه های و مشتق پذیر نیست، و چون نمودار روی بازه پاره خطی راست موازی محور است، پس مشتق تابع به ازای هر عدد در بازه برابر صفر است. عددهای صحیح در این بازه،،، و هستند، که مجموع آنها برابر 5 است.

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:9)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر دوم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر سوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر چهارم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر پنجم (با 0:0:53)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه