سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 119


راهنما
دعوت دوستان

سوال 119 | ۰۳ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


از یک قطعه مقوا، ارقام 5، 3، 2، 2، 2 و 1 بریده شده است. چند عدد سه رقمی می‌توان با استفاده از آن‌ها ساخت؟
 

پاسخ

  

34


 
 
 

برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر 1 با 0:0:23
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 3 با 0:0:45
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 4 با 0:0:45
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 5 با 0:0:46
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه