سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 119 | ۰۳ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


از یک قطعه مقوا، ارقام 5، 3، 2، 2، 2 و 1 بریده شده است. چند عدد سه رقمی می‌توان با استفاده از آن‌ها ساخت؟
 

پاسخ

  

34


 
 
 

برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر اول (با 0:0:23)
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر دوم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر سوم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر چهارم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر پنجم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه