سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 657


راهنما
دعوت دوستان

سوال 657 | ۲۲ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادلۀ  کوچک‌ترین جواب کدام است؟
 

پاسخ

  

-4/3

                                      
معادلۀ درجۀ 2 را به روش کلی حل می‌کنیم: 

برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 1 با 0:0:47
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 2 با 0:0:52
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 3 با 0:0:53
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 4 با 0:0:54
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه