سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 658


راهنما
دعوت دوستان

سوال 658 | ۲۳ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مجموعۀ  یک تابع باشد، m چقدر است؟
 

پاسخ

  

-1

 
 

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
106 بار نفر اول
199 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:22
76 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 3 با 0:0:52
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه