سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 662


راهنما
دعوت دوستان

سوال 662 | ۲۷ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار a، سه نقطه  از یک تابع خطی حاصل می‌شوند؟
 

پاسخ

  

-4

 
  

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:41
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 2 با 0:0:45
7 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 3 با 0:0:48
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 5 با 0:0:55
12 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:56
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه