سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 664


راهنما
دعوت دوستان

سوال 664 | ۲۹ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


45 – راه‌‌های مختلفی که می‌توان رئیس، معاون و دفتردار یک مؤسسه‌ی آموزشی را از بین 6 نفر کارمند انتخاب نمود، برابر فاکتوریلِ چه عددی است؟
 

پاسخ

  

5

 روش اول: چون ترتیب انتخاب مهم است، داریم:

از طرفی.
روش دوم: برای انتخاب رئیس 6 نفر (حالت) وجود دارند، برای انتخاب معاون 5 نفر باقی می‌مانند و در نهایت برای انتخاب دفتردار چون 2 نفر به عنوان رئیس و معاون انتخاب شده اند فقط 4 نفر باقی می‌مانند، پس بنا به اصل ضرب داریم:
                                                                                     تعداد حالات مطلوب 

برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 1 با 0:0:47
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:1:0
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه