سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 665


راهنما
دعوت دوستان

سوال 665 | ۳۰ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در چه تعداد از کلمات 5 حرفی ساخته شده با حروف کلمه‌ی «گلناز»،  حرف «الف» بلافاصله بعد از حرف «ن» می‌آید؟
 

پاسخ

  

24

 وقتی حرف «الف» بلافاصله بعد از حرف «ن» بیاید و تشکیل «نا» بدهند، این دو حرف یک مجموعه (یک شیء) می‌شوند که جابه جا نمی‌شوند و با سه حرف (سه شیء) دیگر تشکیل 4 شیء می‌دهند که به !4 طریق کنار هم جابه جا می‌شوند:


برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:42
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 3 با 0:0:44
11 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 4 با 0:0:44
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:46
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 6 با 0:0:46
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 7 با 0:0:50
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه