سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 668


راهنما
دعوت دوستان

سوال 668 | ۰۳ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


40 – با حروف کلمه‌ی «فرفره» چند کلمه‌ی 5 حرفی مختلف می‌توان نوشت؟
 

پاسخ

  

30

 کلمه‌ی فرفره 5 حرف دارد که حروف «ف» و «ر» هر کدام 2 بار تکرار شده اند. در این صورت داریم:


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:22
97 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:24
61 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 3 با 0:0:41
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 4 با 0:0:42
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 5 با 0:0:42
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 6 با 0:0:47
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه