سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 669


راهنما
دعوت دوستان

سوال 669 | ۰۴ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


42 – حروف کلمه‌ی EARNEST را به چند طریق می‌توان در کنار هم قرار داد، به طوری که حرف N همواره در وسط قرار گیرد؟ (بدون توجه به مفهوم)   
 

پاسخ

  

360

 حرف N را در وسط قرار می‌دهیم. پس جایگشت 6 حرف EAREST را حساب می‌کنیم (توجه کنید که حرف بار تکرار شده است):
                                                                                                                          ─ ─ ─  ─ ─ ─

 
 
و در پایان تعداد حالات خواهد بود.

برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 1 با 0:0:44
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 4 با 0:0:54
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 5 با 0:0:54
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه