سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 664


راهنما
دعوت دوستان

سوال 664 | ۲۹ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


، و  نشان دهنده‌ی سه رقم متفاوت هستند، حاصل ضرب مربع و مثلث کدام است؟

پاسخ

  

42

 با توجه به ستون سوم متوجه می‌شویم که عدد مربع باید حتما عددی باشد که 3 برابر آن به اضافه‌ی عدد 1 یا 2، 20 شود، بنابراین احتمال 6 بودن مربع بسیار زیاد است؛ زیرا:               

                                           
در مورد ستون دوم هم متوجه می‌شویم که عدد مربوط به مثلث به اضافه‌ی 12 می‌شود: 20. ولی نمی‌توانیم به جای مثلث 8 قرار دهیم، زیرا در این صورت حاصل ستون اول 14 می‌شود که غلط است، بنابراین هم  می‌شود: 7

بنابراین با توجه به این‌که اگر در  7 قرار دهیم، حاصل جمع ستون اول هم درست در می‌آید، نتیجه می‌گیریم باید در دایره صفر قرار دهیم.


برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
27 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 3 با 0:0:22
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 5 با 0:1:0
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:1:15
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه