سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 672


راهنما
دعوت دوستان

سوال 672 | ۰۷ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


 در یک شرکت، حسابداری را به مدت 1 سال استخدام می‌کنند و قرار می‌گذارند که مبلغ 480000 تومــان و یک پلاک طلا در این مدت به او پرداخت کنند. حسابدار 7 ماه بیش‌تر کار نمی‌کند و 255000 تومــان و یــک پلاک طلا دریافت می‌کند. قیمت پلاک طلا چند تومان بوده است؟
 

پاسخ

  

60000

یک سال یعنی 12 ماه و فرض می‌کنیم قیمت هر پلاک طلا x تومان باشد:


برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:0:44
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهحدیثه میرزائی

حدیثه میرزائی

نفر 4 با 0:0:45
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:0:50
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه