سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 671


راهنما
دعوت دوستان

سوال 671 | ۰۶ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد آنگاه  چقدر است؟
 

پاسخ

  

6

با توجه به اتحاد  می نویسیم:
 

برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 1 با 0:0:46
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 2 با 0:0:47
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 4 با 0:0:50
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 5 با 0:0:54
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه