سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 677


راهنما
دعوت دوستان

سوال 677 | ۱۲ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر یک تابع باشد، مقدارa کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

در تابع ، عدد  هم در محدوده ی ضابطه ی بالایی است و هم در محدوده ی ضابطه ی پایینی، پس هر دو ضابطه به ازای ۱ باید مقداری برابر هم بدهند؛ یعنی:
 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:26
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:52
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 3 با 0:0:53
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه