سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 122


راهنما
دعوت دوستان

سوال 122 | ۰۶ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر باشد، مجموعه  چند زیرمجموعه‌ی غیرتهی دارد؟
 

پاسخ

  

7

اول  را تشکیل دهیم:
پس این مجموعه سه عضوی است و  زیرمجموعه دارد و بنابراین 7 زیرمجموعه غیرتهی دارد.

برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 1 با 0:0:43
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 2 با 0:0:43
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:44
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 4 با 0:0:44
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 5 با 0:0:45
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 6 با 0:0:46
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 7 با 0:0:47
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه