سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 122 | ۰۶ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر باشد، مجموعه  چند زیرمجموعه‌ی غیرتهی دارد؟
 

پاسخ

  

7

اول  را تشکیل دهیم:
پس این مجموعه سه عضوی است و  زیرمجموعه دارد و بنابراین 7 زیرمجموعه غیرتهی دارد.

برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر اول (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر دوم (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر سوم (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر چهارم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر پنجم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه