سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 123


راهنما
دعوت دوستان

سوال 123 | ۰۷ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و ریشه های معادله  باشند، حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

34

دقت کنید در این معادله حاصل ضرب ریشه ها برابر یک است.                                   
در نتیجه ریشه ها معکوس هم هستند یعنی  می باشد پس:
 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:24
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 3 با 0:0:49
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 4 با 0:0:54
5 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه