سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 124


راهنما
دعوت دوستان

سوال 124 | ۰۸ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟

پاسخ

  

110

توجه کنید که
از طرف دیگر،
بنابراین
در نتیجه
بنابراین  

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:22
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:26
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 4 با 0:0:48
9 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه